Priamo vyžarujúce – otvorené - bez prítomnosti ľudí